V seminarium międzynarodowe ACMEI

 W dniach 24-28 października odbyło się międzynarodowe seminarium “A.C.M.E.I. – ACtive Methods for European Integration” 2012-1-IT2-GRU06-37709-1 Lifelong Learning Programme, które było już V z kolei spotkaniem międzynarodowego grona organizacji, które zajmują się tworzeniem europejskiego modelu pomocy uchodźcom i imigrantom z innych krajów. W spotkaniach wykładowych, które trwały w dniach 25-27 października, wzięło udział 20 osób, w tym 9 osób z Turcji, 3 osoby z Włoch oraz ośmioro przedstawicieli  z Polski, m.in. Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości, Akademii Sztuki Życia i Stowarzyszenia Wiedza i Praktyka.

W trakcie wykładów, które w części przyjmowały formę szkoleniowo-warsztatową, uczestnicy wypracowali rozwiązania, które posłużą do zbudowania narzędzi, które mają na celu wsparcie procesów poznawczych imigracji, a także w celu zwiększenia współpracy, rozwoju i integracji cudzoziemców w krajach europejskich.

Oprócz części edukacyjnej, odbyła się także część integracyjno-kulturalna, która składała się z dwóch wspólnych inicjatywach: wizycie w koszalińskim Muzeum, zwiedzania Koszalina, wspólnym wyjściom nad morze (Mielno) oraz współzawodnictwie w turnieju bowlingowym. Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom, na zakończenie rozdano certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji międzynarodowych w ramach programu oraz upominki promocyjno-informacyjne Urzędu Miasta Koszalina.

Seminarium odbyło się dzięki realizacji projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Uczenie się przez całe życie.