„Trening Mowy Zawodowej w biznesie”

Głos jest źródłem energii oraz narzędziem komunikacji odzwierciedlającym stan naszej osobowości. Szkolenia w zakresie mowy zawodowej adresujemy do osób, u których w życiu zawodowym sposób mówienia ma duże znaczenie : m.in. do kadry kierowniczej,pracowników pionów sprzedaży, prawników, trenerów, szkoleniowców, telemarketerów oraz wszystkich dla których właściwa intonacja, barwa oraz  jakość mówienia decydują o skuteczności w pracy zawodowej. Warsztaty kierujemy do wszystkich tych, którzy czują potrzebę dokonania zmian we własnym głosie.

Z udziałem przedsiębiorców regionu koszalińskiego, przy współpracy z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, przeprowadziliśmy cykl 4 treningów, na których przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw mieli okazję sprawdzić skuteczność warsztatów. Odbyły się one w Domu Ekonomisty, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie, w dniach 24 oraz 31 maja 2011.

Jak sama nazwa wskazuje, w tego rodzaju szkoleniach nie jest ważna treść przekazywana w formie prezentacji, czy też wykładu. Najważniejsze jest przekazywanie umiejętności posługiwania się głosem. Efektywnie, tego można dokonać poprzez interaktywną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb współprace trenera z grupą. W tego rodzaju spotkaniach liczy się praktyka, ale także ciekawość i odrobina humoru w przekazywaniu treści na których uczestnicy/czki mają skorzystać. Dzięki takim walorom, atrakcyjność naszych treningów wzrasta, a użyteczność, w porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami jest trwała, ponieważ rozwija umiejętności a nie buduje wiedzę.

Kolejne treningi kierujemy w szczególności do firm, u których to właśnie przekazywanie głosowych informacji generuje zyski. Profesjonalne wykonanie nastawione na zwiększanie umiejętności posługiwania się głosem oraz bezpieczeństwo jego używania jest naszą domeną. W tej dziedzinie jesteśmy specjalistami.