„Take Your Chance” – odsłona strony internetowej promującej projekt

TWIP realizuje projekt dofinansowany przez Komisję Europejską, w ramach Programu Erasmus plus. W działaniach uczestniczą wolontariusze (Maria – z Rosji, Peter z Węgier). Zapraszamy wolontariuszy / szki, które chciałyby się zaangażować w realizację projektu. Specjalnie, by można było śledzić postępy i efekty „Take Your Chance” – act creatively, stworzyliśmy stronę internetową, która to umożliwi.

Any Queries? Ask us a question at +0000000000