Akademicki Miesiąc Przedsiębiorczości 2009

Zdobywanie grantów na realizację działalności gospodarczej to przedsięwzięcie trudne i odpowiedzialne, ale także w dłuższej perspektywie opłacalne. W ogólny aspekcie chodzi o pozyskanie części finansowania na realizację projektu bardziej lub mniej komercyjnego, który w perspektywie pozwoli na osiągnięcie celów firmy, a w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, umożliwi sfinansowanie kosztów pierwszych inwestycji i kosztów operacyjnych z którymi borykają się firmy na początku swojej działalności.

Środki unijne, a w zasadzie ich zdobywanie i późniejsze rozporządzanie, obarczone są formalnymi obwarowaniami. Aby je pozyskać należy złożyć odpowiedni wniosek, którego zakres merytoryczny i formalny powinien odpowiadać zasadom konkursu, faktycznym potrzebom firmy i zawierać pełną informację oraz załączniki określone we wniosku i instrukcjach określających jego zakres przedmiotowy.To tylko niewielka cześć informacji jaką należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z takiego źródła. Warsztaty określały wiele innych aspektów ale szczególnie podkreślały wagę korzyści wynikających z pozyskiwania środków z UE przez przedsiębiorców, którzy z uwagi na prawdziwy i związany z potrzebami firmy plan, pragną zwiększyć swoją konkurencyjność na rynkach krajowych i europejskich.

Tagi: przedisębiorczość na studiach, własna firma finansowanie, szkolenia dla młodych firm