„Dont Waste Your Time”

W ramach nawiązanej współpracy z organizacją z Czech, w czerwcu 2016 r. miała miejsce wizyta przygotowawcza projektu, która miała na celu poznanie się partnerów, opracowanie szczegółowego planu działania dot. realizacji projektu w Szczecinie. Najważniejsze było poznanie uczestników przez Mentora i nawiązanie pierwszej więzi w projekcie. W ramach spotkania zostało też przeprowadzone uczestnikom poradnictwo zawodowe, jako etap wstępny do zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań zawodowych pod realizowane staże. W spotkaniu uczestniczył mentor Paweł Materka z TWIP, który przeprowadził spotkania indywidualne i w grupie oraz zaprezentował organizację partnerską TWIP.

Od sierpnia do października odbyły się staże zawodowe, w branżach Ecommerce, Grafika komputerowa, Gastronomia. Staże zagraniczne realizowane były w firmach szczecińskich i były realizowane od poniedziałku do czwartku. W piątki uczestnikom zorganizowano naukę języka polskiego. W ramach zajęć poza praca i edukacją, stażyści mieli skoncentrowany plan integracyjny i zajęcia współpracy zespołowej. Projekt w Polsce w Szczecinie, oficjalnie zakończył się 10 października 2016.