Kategoria: Aktualności

Akademicki Miesiąc Przedsiębiorczości 2009

Akademicki Miesiąc Przedsiębiorczości 2009

Zdobywanie grantów na realizację działalności gospodarczej to przedsięwzięcie trudne i odpowiedzialne, ale także w dłuższej perspektywie opłacalne. W ogólny aspekcie chodzi o pozyskanie części finansowania na realizację projektu bardziej lub mniej komercyjnego, który w perspektywie pozwoli na osiągnięcie celów firmy, a w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, umożliwi sfinansowanie kosztów pierwszych inwestycji i kosztów operacyjnych z którymi borykają się firmy na początku swojej działalności.

Środki unijne, a w zasadzie ich zdobywanie i późniejsze rozporządzanie, obarczone są formalnymi obwarowaniami. Aby je pozyskać należy złożyć odpowiedni wniosek, którego zakres merytoryczny i formalny powinien odpowiadać zasadom konkursu, faktycznym potrzebom firmy i zawierać pełną informację oraz załączniki określone we wniosku i instrukcjach określających jego zakres przedmiotowy.To tylko niewielka cześć informacji jaką należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z takiego źródła. Warsztaty określały wiele innych aspektów ale szczególnie podkreślały wagę korzyści wynikających z pozyskiwania środków z UE przez przedsiębiorców, którzy z uwagi na prawdziwy i związany z potrzebami firmy plan, pragną zwiększyć swoją konkurencyjność na rynkach krajowych i europejskich.

Tagi: przedisębiorczość na studiach, własna firma finansowanie, szkolenia dla młodych firm

„Trening Mowy Zawodowej w biznesie”

„Trening Mowy Zawodowej w biznesie”

Głos jest źródłem energii oraz narzędziem komunikacji odzwierciedlającym stan naszej osobowości. Szkolenia w zakresie mowy zawodowej adresujemy do osób, u których w życiu zawodowym sposób mówienia ma duże znaczenie : m.in. do kadry kierowniczej,pracowników pionów sprzedaży, prawników, trenerów, szkoleniowców, telemarketerów oraz wszystkich dla których właściwa intonacja, barwa oraz  jakość mówienia decydują o skuteczności w pracy zawodowej. Warsztaty kierujemy do wszystkich tych, którzy czują potrzebę dokonania zmian we własnym głosie.

Z udziałem przedsiębiorców regionu koszalińskiego, przy współpracy z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, przeprowadziliśmy cykl 4 treningów, na których przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw mieli okazję sprawdzić skuteczność warsztatów. Odbyły się one w Domu Ekonomisty, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie, w dniach 24 oraz 31 maja 2011.

Jak sama nazwa wskazuje, w tego rodzaju szkoleniach nie jest ważna treść przekazywana w formie prezentacji, czy też wykładu. Najważniejsze jest przekazywanie umiejętności posługiwania się głosem. Efektywnie, tego można dokonać poprzez interaktywną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb współprace trenera z grupą. W tego rodzaju spotkaniach liczy się praktyka, ale także ciekawość i odrobina humoru w przekazywaniu treści na których uczestnicy/czki mają skorzystać. Dzięki takim walorom, atrakcyjność naszych treningów wzrasta, a użyteczność, w porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami jest trwała, ponieważ rozwija umiejętności a nie buduje wiedzę.

Kolejne treningi kierujemy w szczególności do firm, u których to właśnie przekazywanie głosowych informacji generuje zyski. Profesjonalne wykonanie nastawione na zwiększanie umiejętności posługiwania się głosem oraz bezpieczeństwo jego używania jest naszą domeną. W tej dziedzinie jesteśmy specjalistami.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ramach „AMP” VI

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ramach „AMP” VI

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  to inicjatywa realizowana od wielu lat, zainicjowana w celu propagowania przedsiębiorczości  wśród osób młodych, ale także wszystkich osób, które chcą podzielić się wiedzą, motywacją i doświadczeniem w zakresie kompetencji zawodowych i przedsiębiorczości, ale także tych, którzy chcą nauczyć się, jak można poradzić sobie w życiu zawodowym lub konkretniej, w biznesie.

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości od wielu lat wpisuje się do działań „GEW”, prowadząc szkolenia, indywidualne i grupowe doradztwo „Treningi Przedsiębiorczości” oraz konkursy i gry np.: „Biznesowa Gra Strategiczna”. W tym roku, w ramach Akademickiego Miesiąca Przedsiębiorczości (edycja VI), spotkaliśmy się z uczniami Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.W.Witosa w Boninie, gdzie przeprowadziliśmy zajęcia z cyklu „Myśli o Biznesie”, w zakresie „Moja własna firma”. Szkolenie miało na celu przybliżenie młodym ludziom poglądu na prowadzenie własnego biznesu, szczególnie w zakresie głównych problemów przedsiębiorstw, rozwiązań biznesowych oraz aspektów psychologicznych prowadzenia działalności gospodarczej.

Równocześnie przygotowaliśmy ofertę dla młodzieży powyżej 18 roku życia, którą przedstawiły dwie członkinie naszej organizacji przebywające w programie Wolontariatu Europejskiego.  Zajęcia odbyły się w języku angielskim i dotyczyły możliwości zdobywania doświadczenia za granicą, budowanie tożsamości europejskiej, dbałości o podstawowe wartości człowieka oraz doskonalenia umiejętności społecznych.

Kalambury Językowe – Białogard, Europejski Wolontariat

Kalambury Językowe – Białogard, Europejski Wolontariat

W ramach ciągłych działań, które zmierzają do zwiększenia oddziaływania nauki i kultury na społeczność lokalną, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr4 w Białogardzie, odbyły się zajęcia pod nazwą „Kalambury Językowe”

Cel zajęć:

  •  Przełamanie bariery nauki języka obcego, poprzez wskazanie konieczności, sposobów i roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontakcie z osobami zza granicy.
  •  Prezentacja kultury Turcji i możliwości udziału w zajęciach CAPOEIRA (multikulturowej sztuki walki, muzyki brazylijskiej i tańca) w Białogardziewww.capoeira.aola.pl
  •  Wskazanie wartości, które płyną z pomocy innym, szerzeniu przyjaźni i miłości do bliźniego m.in. w ramach pomocy wolontariackiej.

Zajęcia prowadzili wolontariusze z Turcji (Emre, Baszak, Burak, Seharz), którzy przyjechali do Polski w ramach programu European Voluntery Service www.evspolska.pl

Wolontariusze mieszkają i pracują na co dzień w Koszalinie, mają możliwość zwiedzania, nauki języka polskiego, uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego i nawiązywania nowych przyjaźni i relacji międzykulturowych.

W prezentacjach zorganizowanych we wrześniu 2013, wzięło udział około 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie. 

V seminarium międzynarodowe ACMEI

V seminarium międzynarodowe ACMEI

 W dniach 24-28 października odbyło się międzynarodowe seminarium “A.C.M.E.I. – ACtive Methods for European Integration” 2012-1-IT2-GRU06-37709-1 Lifelong Learning Programme, które było już V z kolei spotkaniem międzynarodowego grona organizacji, które zajmują się tworzeniem europejskiego modelu pomocy uchodźcom i imigrantom z innych krajów. W spotkaniach wykładowych, które trwały w dniach 25-27 października, wzięło udział 20 osób, w tym 9 osób z Turcji, 3 osoby z Włoch oraz ośmioro przedstawicieli  z Polski, m.in. Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości, Akademii Sztuki Życia i Stowarzyszenia Wiedza i Praktyka.

W trakcie wykładów, które w części przyjmowały formę szkoleniowo-warsztatową, uczestnicy wypracowali rozwiązania, które posłużą do zbudowania narzędzi, które mają na celu wsparcie procesów poznawczych imigracji, a także w celu zwiększenia współpracy, rozwoju i integracji cudzoziemców w krajach europejskich.

Oprócz części edukacyjnej, odbyła się także część integracyjno-kulturalna, która składała się z dwóch wspólnych inicjatywach: wizycie w koszalińskim Muzeum, zwiedzania Koszalina, wspólnym wyjściom nad morze (Mielno) oraz współzawodnictwie w turnieju bowlingowym. Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom, na zakończenie rozdano certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji międzynarodowych w ramach programu oraz upominki promocyjno-informacyjne Urzędu Miasta Koszalina.

Seminarium odbyło się dzięki realizacji projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

Badanie fokusowe w ramach projektu ACMEI, Szczecin, 24.07.2014r.

Badanie fokusowe w ramach projektu ACMEI, Szczecin, 24.07.2014r.

W związku z realizacją projektu ACMEI, którego założeniem jest wypracowanie modelu europejskiego, który będzie wspomagał proces adaptacji edukacyjnej, międzykulturowej i zawodowej uchodźców i imigrantów, Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości zorganizowało badanie Fokusowe z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz osób pracujących w ośrodkach pomocy społecznej. Partnerem badania było Stowarzyszenie Wiedza i Praktyka oraz Akademia Sztuki Życia. Badanie zostało zorganizowane w ciągu jednego dnia roboczego i skupiało się na rozwiązaniach generowanych w trakcie trwania spotkania moderowanego przez koordynatora projektu z TWIP – Pana Pawła Materkę.

Metodologia opierała się na założeniach opracowanych na drugim spotkaniu ACMEI, które odbyło się w kwietniu 2014 roku w Mielnie (k. Koszalina), z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych z Turcji (Ederne), a także przedstawicieli organizacji lidera projektu z Włoch. Seminarium, podczas sesji szkoleniowych prowadzonych w metodologii facilitowania grupy, zebrało informacje, które dotyczyły m.in. specyfiki Polski jako kraju, który stanowi formę przystanku transferowego do krajów zachodnich lub na chwilę obecną pewnego rodzaju formę emigracji. Wnioski płynące z tego przesłania dotyczyły konieczności skupienia się na Polakach oraz innych osobach zamierzających wyemigrować z Polski do innych krajów i ich potrzebach w zakresie badanym przez projekt.

Badanie jakościowe, na podstawie pomysłów oraz przytoczonych przez moderatora praktykach z innych krajów, wyodrębniło szereg zależności i platform, które nie spełniają swojej roli w zakresie pomocy osobo w innych krajach. Narzędzia w tym zakresie, w dalszym ciągu wymagają interwencji i ciągłego udoskonalania. W wyniku spotkania, powstała koncepcja zbudowania portalu, który łączy możliwości prorozwojowe dla emigrantów z Polski (Polaków i osób imigrujących do Polski w celu późniejszej emigracji w kierunku zachodnim).

Koszalińskie Forum Gospodarcze

Koszalińskie Forum Gospodarcze

Już w najbliższy piątek odbędzie się I Koszalińskie Forum Gospodarcze, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym ważnym dla regionu wydarzeniu.
Podjęliśmy się trudu jego organizacji, ponieważ głęboko wierzymy w celowość stworzenia w naszym mieście nowego, cyklicznego wydarzenia skierowanego do wszystkich koszalinian. Wydarzenia które będzie platformą do dyskusji oraz edukacji, a zarazem narzędziem do podkreślenia roli Koszalina jako stolicy gospodarczej Pomorza Środkowego.
W bieżącym roku w pierwszym dniu forum odbędzie się sesja plenarna pod tytułem „Energetyka przyszłości, przyszłość w energetyce.”, natomiast podczas paneli dyskusyjnych podjęte zostaną następujące zagadnienia: „Energetyka odnawialna, rozproszona i jądrowa.” „Nowa perspektywa Unii Europejskiej 2014-2020.” „Otoczenie innowacyjnego biznesu – wsparcie dla firm.”
Wszystko to w celu podniesienia świadomości obywatelskiej w zakresie energetyki ekologicznej, ale również pokazania perspektyw rozwoju, zbudowania więzi gospodarczych oraz wzmocnienia postaw proinnowacyjnych. Podczas drugiego dnia zaprosimy wszystkich do zapoznania się z innowacyjnymi pomysłami studentów i pracowników Politechniki Koszalińskiej oraz m.in. do zwiedzania koszalińskich przedsiębiorstw.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Projekt realizowany jest z myślą o rozwoju zawodowym uczniów województwa zachodniopomorskiego. Zaplanowano w nim spotkania informacyjno-doradcze, podczas których uczniowie poznają, dlaczego warto spotkać się z doradcą zawodowym, a także określić swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy odpowiednich testów. Młodzież stojąca przed pierwszym ważnym wyborem, np. zawodu, wyboru kursu szkoleniowego, kierunku studiów, może wziąć udział w doradztwie oraz warsztatach planowania kariery zawodowej.

Doradcy zawodowi z WUP w Szczecinie po zebraniu grup docelowych, przeprowadzą półtoragodzinne lekcje dla uczniów ostatnich klas szkół średnich lub gimnazjalnych. Warsztaty i poradnictwo odbędą się na terenie szkoły.

WUP w Szczecinie zaprasza do skorzystania z tych bezpłatnych usług, a szczegółowe informacje zostały zawarte w harmonogramie OTK, który jest dostępny na stronie internetowej WUP.

Coaching osobisty

Coaching osobisty

Szanowni Państwo,

wraz z Akademią Sztuki Życia, chcielibyśmy Państwa zaprosić do skorzystania z usługi Coachingu osobistego, połączone z serią warsztatów grupowych dotyczących rozwoju osobistego. Nowoczesne społeczeństwo, a także wewnętrzne potrzeby związane z rozwojem osobistym i zawodowym człowieka, zmuszają nas codziennie do podejmowania się prac, do których niezbędne są kompetencje kluczowe odpowiednie do danego obszaru rozwoju. Każda osoba, dla innych aktywności ma różny wzór kompetencji, które powinna rozwijać, by w rezultacie podejmowanych działań osiągnąć sukces.

Zapraszamy na stronę www.coaching-polska.pl, gdzie uzyskają Psństwo sięcej informacji na temat programu i oferty. Nasze działania kierujemy do osób indywidualnych, a także przedsiębiorstw i instytucji.