Wychowawca Biały Dunajec – poszukiwany

Zachodniopomorski   Związek  Towarzystw  Krzewienia  Kultury  Fizycznej w  Szczecinie, organizuje kolonie letnią w okresie od  09.07.2016 do 19.07.2016r  poszukuje chętnego  wychowawcy  z  kwalifikacjami.

Kolonia 10 dniowa start : Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg.
Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail :
w załączniku (CV, adres korespondencyjny, telefon, potwierdzenie kwalifikacji, KRK, zaświadczenie lekarskie lub książeczka zdrowia).
W tytule e-mail : „Wychowawca Biały Dunajec”
stawka – 800 zł ( brutto) / za 10 dni ( umowa o dzieło )
Zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz  program atrakcyjny w wycieczki.