Badanie fokusowe w ramach projektu ACMEI, Szczecin, 24.07.2014r.

szkolenia, kursy, rozwój, współpraca, innowacje, kariera > Aktualności > Badania > Badanie fokusowe w ramach projektu ACMEI, Szczecin, 24.07.2014r.

W związku z realizacją projektu ACMEI, którego założeniem jest wypracowanie modelu europejskiego, który będzie wspomagał proces adaptacji edukacyjnej, międzykulturowej i zawodowej uchodźców i imigrantów, Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości zorganizowało badanie Fokusowe z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz osób pracujących w ośrodkach pomocy społecznej. Partnerem badania było Stowarzyszenie Wiedza i Praktyka oraz Akademia Sztuki Życia. Badanie zostało zorganizowane w ciągu jednego dnia roboczego i skupiało się na rozwiązaniach generowanych w trakcie trwania spotkania moderowanego przez koordynatora projektu z TWIP – Pana Pawła Materkę.

Metodologia opierała się na założeniach opracowanych na drugim spotkaniu ACMEI, które odbyło się w kwietniu 2014 roku w Mielnie (k. Koszalina), z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych z Turcji (Ederne), a także przedstawicieli organizacji lidera projektu z Włoch. Seminarium, podczas sesji szkoleniowych prowadzonych w metodologii facilitowania grupy, zebrało informacje, które dotyczyły m.in. specyfiki Polski jako kraju, który stanowi formę przystanku transferowego do krajów zachodnich lub na chwilę obecną pewnego rodzaju formę emigracji. Wnioski płynące z tego przesłania dotyczyły konieczności skupienia się na Polakach oraz innych osobach zamierzających wyemigrować z Polski do innych krajów i ich potrzebach w zakresie badanym przez projekt.

Badanie jakościowe, na podstawie pomysłów oraz przytoczonych przez moderatora praktykach z innych krajów, wyodrębniło szereg zależności i platform, które nie spełniają swojej roli w zakresie pomocy osobo w innych krajach. Narzędzia w tym zakresie, w dalszym ciągu wymagają interwencji i ciągłego udoskonalania. W wyniku spotkania, powstała koncepcja zbudowania portalu, który łączy możliwości prorozwojowe dla emigrantów z Polski (Polaków i osób imigrujących do Polski w celu późniejszej emigracji w kierunku zachodnim).